Nataša Pejčić - Stomatolog

Svako od nas se plaši zubara, hteo to da prizna sebi ili ne. Međutim, kako izgleda posao osobe sa druge strane stolice? Koje su odgovornosti i izazovi, i kako uopšte izgleda biti stomatolog? Na ova pitanja će nam vrlo detaljno odgovoriti doktor i specijalista dečije stomatologije, Nataša Pejčić.

 

Zdravo Nataša, hvala ti što si izdvojila vreme za Tajne Zanata. Da li bi mogla da nam kažeš nešto osnovno o svom poslu, šta je suština tvog zanata? 

Stomatologija je izuzetno lepo i kreativno zanimanje. Osim što pomažete pacijentima da sačuvaju zdravlje usta I zuba, nekada im otklanjate I umirujete bolove,  ima I izraženu estetsku komponentu. Imate mogućnost da ulepšate nečiji osmeh, što je veoma lepo I ispunjujuće. Kao dečijiem stomatologu, posebno zadovoljstvo mi je kada uspemo da decu oslobodimo straha od stomatologa I kada dođemo u situaciju da rado dolaze kod zubara I da se raduju svakom dolasku.

Kada si počela da se baviš stomatologijom i kako je taj početak izgledao?

Stomatologijom se bavim nakon diplomiranja 2009 godine, na Stomatološkom fakultetu. Nakon obavljenog staža, shvatila sam da najveće zadovoljstvo pronalazim u radu sa decom te sam i doktorirala iz oblasti  Dečije i preventivne stomatologije.

Šta je najbitnije kod početka bavljenja stomatologijom, i koliku ulogu u na početku karijere igra formalno obrazovanje a koliko praksa?

Na početku bavljenja stomatologijom važna je želja I potreba za usavršavanjem I napredovanjem. Formalno obrazovanje je veoma važno, daje bazu i osećaj sigurnosti u radu. Formalnim obrazovanjem učite osnovne principe stomatološkog rada, koje ako sledite, nećete pogrešti. Takođe vežba i sam rad su veoma važani, pogotovu u ovoj oblasti. Svaki novi pacijent i novi rešen slučaj vam daju novu satisfakciju, i novi pogled na neke stvari. Svakim novim slučajem često otkrivate nešto novo, jer je svaki pacijent za sebe. Da bi ste bili dobar stomatolog neophodan je individualni pristup prema svakom pacijentu, jer ima mnogo faktora od kojih zavisi uspeh stomatološke terapije.

Koja su predznanja potrebna da bi neko mogao da se bavi poslom stomatologa?

Da bi mogli samostalno da radite kao stomatolog, nakon završenog Stomatološkog fakulteta, neophodno je da obavite obavezan pripravnički staž i nakon toga položite državni ispit. Uz praktično znanje koje dobijate na fakultetu dobijate i široko opšte medicinsko znanje, koje Vam  je neophodno za rad sa pacijentima, daje vam sigurnost i stručnost u radu.

Da li misliš da je tvoja profesija perspektivna?

Stomatologija je zaista perspektivna profesija, ali zahteva stalno usavršavanje, učenje, napredovanje, praćenje novih trendova i procedura i konstantan rad na sebi.

Šta je ono što najviše voliš kod svog posla?

Mogućnost da stvorite i  ulepšate nečiji osmeh, popravite mu samopouzdanje i stvorite mu želju da se češče osmehuje.

Da li misliš da je srbija u toku sa ostatkom sveta što se tiče stomatologije?

Srbija je u toku sa ostatkom sveta i ni po čemu ne zaostaje. Najnovije materijale, instrumente i rad po najnovijim protokolima i principima možete dobiti od mnogih stomatologa u Srbiji. Sve to traži velika ulaganja i odricanja, ali želja za napredovanjem i usavršavanjem i potreba da se pacijentima pruže najbolje usluge po svetskim standardima svrstavaju naše stomatologe u svetski vrh.

Da li psihologija igra ulogu u tvom poslu, ako da na koji način?

Psihologija je veoma bitan deo stomatološke profesije i ova dva segmenta se međusobno prožimaju. Psihologija je veoma važna pogotovu u dečijoj stomatatologiji, gde igra ključnu ulogu u uspostavljanju odnosa poverenja sa malim pacijentima.

Kako izgleda tvoj radni dan?

Radni dan stomatologa je veoma dinamičan. Podrazumeva kontakt sa velikim brojem ljudi, od pacijenata do stručnih saradnika. Hitni pozivi i slučajevi su neminovnost ovoga posla. Nekada je neophodno da se brzo reaguje, tako da se dešava da često prekidate neke druge aktivnosti kako bi pružili neophodnu brzu pomoć.

Da li je bavljenje stomatologijom stresno?

Bavljenje stomatologijom može biti veoma stresno.  Susretanje i rad sa anksioznim, uplašenim pacijentima, koji pri tom često dolaze zbog bolova se odražava i na samog stomatologa. Neophodno je da tokom rada pacijentu ulijete poverenje, da uz stručnost koja se podrazumeva pacijent oseti i brigu i pažnju, da Vam je stalo da mu pomognete.

Sa kojim preprekama se najčešće susreće jedan stomatolog u svom radu?

Postoje situacije kada su želje pacijenata nerealne. Postoje terapijske procedure koje zahtevaju više dolazaka i poseta da bi se problem rešio i pacijenti trebaju biti upoznati sa time.

Koliko je timski rad bitan u tvom poslu i na koji način?

Timski rad je veoma bitan i ključ današnje savremene stomatologije. Multidisciplinarni pristup u terapiji i uključivanje stomatologa različitih specijalnosti je osnov dobre dijagnoze i terepije i pokazatelj da će pacijent dobiti najbolje rešenje. Takođe kod pacijenata koji boluju od nekih hroničnih oboljenja često je neophodna saradnja stomatologa sa lekarom koji leči osnovno oboljenje radi dobijanja smernica i saglasnosti za interveciju. Takođe ukoliko su tokom trudnoće neophodne neke opsežnije stomatološke intervencije, neophodna je saglasnost ginekologa. Stomatolog protetičar blisko sarađuje sa zubnim tehničarom, i izrada zubnih nadoknada odnosno proteza, krunica i mostova je proizvod zajedničkog rada protetičara i zubnog tehničara. Stomatološka sestra zauzima značajno mesto u stomatološkom timu. Rad stomatologa zajedno sa setrom, se naziva konceptom stomatologije u četiri ruke i značajno olaksava i ubrzava stomatološke intervencije.

Kako ukratko izgleda jedan poslovni proces stomatologa, od postavljanja dijagnoze do rešavanja zdravstvenog problema? 

Pre bilo koje stomatološke intervencije, neophodan je detaljan razgovor sa pacijentom, gde ćete čuti njegove želje, eventualne probleme i dobiti uvid u njegovo opšte zdravstveno stanje što je od velike važnosti da bi ste znali šta od terapijskih provcedura smete da primenjujete i da li je možda neophodna neka priprema pre stomatoloških intervencija i dobijanje saglasnosti lekara koji leči osnovno oboljnje ukoliko neko postoji. Nakon dobijanja iscrpinih anamnestičkih podataka, sprovodi se detaljan stomatološki pregled koji osim pregleda svih zuba obuhvata i pregled mekih tkiva i jezika, odnosno cele usne duplje. Takođe neophodno je da stomatolog obrati pažnju i na strukture van usta, kao i na okolne limfne čvorove. Ukoliko je neophodno za uspostavljanje dijagnoze vrše se  i dodatna dijagnostička ispitivanja i dijagnostički testovi.  Nakon detaljnog stomatološkog pregleda, pravi se plan terapije. Počinje se sa rešavnjem hitnijih problema, zavisno od stanja oralnog zdravlja pacijenata. Ono što je takođe bitno je da se sprovedu adekvatne preventivne i profilaktičke mere u cilju očuvanja oralnog zdravlja pacijenata.

Šta je glavni cilj stomatologa?

Očuvanje i poboljšanje oralnog zdravlja pacijenata, kao i otklanjanje akutnih problema bi trebalo da budu glavni motivi i imperativ u obavljanju stomatološke delatnosti.

Koliko se razlikuje rad sa decom i odraslima, i zašto?

Rad sa decom I odraslima se razlikuje. Dečija stomatologije je umnogome specifična I predstavlja temelj za sve ostalo. Dobar dečiji stomatolog mora veoma dobro da poznaje I sve ostale oblasti stomatologije. Takođe neophodno je da je I dobar psiholog. Ukoliko se od najranijeg uzrasta krene sa redovnim kontrolama, adekvatnim preventivnim I profilaktičkim merama, dečiji stomatolog može da umnogome doprinese očuvanju zdravlja zuba I u budućnosti. Takođe veoma važna uloga dečijeg stomatologa je da male pacijente oslobodi straha, da ih nauči I edukuje kako da održavaju zube zdravim. Dečiji stomatolog prvi može prepoznati neke nepravilnosti u razvoju vilica I zuba I na vreme odreagovati, kako bi se oni na vreme sanirali uz što manje posledica.

Da li je tvoje profesija u srbiji cenjena?

Posao stomatologa je cenjen, ljudima vraćate osmeh, ukoliko imaju probleme sa zubima i bolove oslobađate ih istih, na taj način poboljšavate kvalitet života ljudi.

Da li misliš da u Srbiji može da se živi od bavljenja stomatologijom?

Od bavljenja stomatologijom bi moglo da se živi, ali uz dosta odricanja, ulaganja, konstantnog učenja, usavršavanja i rada na sebi u profesionalnom smislu.

Šta bi poručila mladima i starijima koji razmišljaju da postanu stomatolozi?

Stomatologija podrazumerva rad sa ljudima, tako da su za uspešno bavljenje ovim poslom osim stručnog znanja, manuelne izvežbanosti, neophodne i socijalne veštitine. Pacijentima je bitan osećaj sigurnosti i poverenja, koji im možete pružiti jedino ako dobro poznajete svoj posao, sigurni ste u svakom trenutku šta radite, što pacijenti odlično prepoznaju. Ljubaznost, razumevanje za pacijentove probleme i empatija prema njima su veoma značajni faktor za dobijanje pacijentovog poverenja, a samim time i uspeh stomatološke terapije. Takođe veoma je važna bliska saradnja sa ostalim kolegama različitih specijalnosti, kako bi ste pacijentu ponudili najbolje rešenje za njegov problem.

 

Nataša nam je vrlo precizno predstavila prednosti i mane posla stomatologa, i hvala joj na tome. Do sledećeg čitanja.

Violeta Bajčev - Zubni Tehničar

Stomatologija sa sobom nosi i protetiku, a praviti proteze prema otiscima predstavlja svakodnevne izazove za onog ko ih pravi. Violeta Bajčev je zubni tehničar sa godinama iskustva, i u sledećem tekstu će nam otkriti tajne svog zanata:

 

Zdravo Violeta, hvala Vam što ste izdvojili vreme za Tajne Zanata. Da li biste mogli da nam kažete nešto osnovno o svom poslu, šta je suština Vašeg zanata?

Posao zubnog tehničara ogleda se u pravljenju protetskih nadoknada (proteze, krunice, mostovi). Uloga protetskih nadoknada nije samo u pogledu estetike nego i u poboljšanju funkcije žvakanja što ima odraz na celokupan digestivni sistem čoveka, a samim tim i na zdravlje. Svakako, protetske nadoknade imaju veliki doprinos i na samopouzdanje pacijenta.

Kada ste počeli da se bavite svojom profesijom i kako je taj početak izgledao?

Prvi susret sa svojom profesijom imala sam tokom prakse u Zubotehničkoj školi. Nakon završene srednje škole sam se zaposlila. Teorija i praksa koju sam imala u školi su mi omogućili da sam početak bavljenja ovom profesijom ne bude težak. Ljubav prema pozivu kojim se bavim me je navela da svaki dan učim nove stvari, nadograđujem svoje znanje i napredujem.

Šta je najbitnije kod početka bavljenja zubnom protetikom, i koliku ulogu u na početku karijere igra formalno obrazovanje a koliko sama praksa?

Na početku bavljenja ovom profesijom najbitnije je dobro znati teoriju koja se uči u školi, ali jednako bitno je umeti tu teoriju primeniti u praksi. Ne bih mogla da kažem da je teorija bitnija od prakse, kao ni obrnuto.

Da li mislite da je Vaša profesija perspektivna?

Profesija zubnog tehničara može biti veoma perspektivna ukoliko se prate novine u ovoj oblasti i ukoliko se usavršava.

Šta je ono što najviše volite kod svog posla?

Mogućnost da iskažem svoju kreativnost kao i sreća i osmeh koje vidim kod pacijenata kada se preda proteza, najdraži su mi delovi profesije.

Da li mislite da je Srbija u toku sa ostatkom sveta što se tiče zubne protetike?

Konstantnom edukacijom stomatologa i zubnih tehničara, Srbija hvata korak sa svetom. U većim gradovima Srbije novije metode su zastupljenije u odnosu na neke manje gradove.

Da li psihologija igra ulogu u Vašem poslu?

Profesija zubnog tehničara uključuje i indirektan kontakt sa pacijentima te samim tim psihologija ima svoj udeo. To se najbolje ogleda u samopouzdanju koje lep osmeh donosi. S obzirom na to da doktori stomatologije imaju direktan kontakt sa pacijentima, oni imaju i mnogo veći udeo u psihološkom momentu.

Da li zubni tehničar može da ima svoju ordinaciju nezavisno od stomatologa?

Zubni tehničar ne može samostalno da izrađuje protetske nadoknade. U izradi jedne protetske nadoknade neophodna je saradnja stomatologa i zubnog tehničara. Naravno, to ne zahteva zajedničku ordinaciju. Zubni tehničar ima svoju zubnu tehniku gde izrađuje proteze na osnovu otisaka koje je uzeo stomatolog.

To znači da je timski rad stomatologa i tehničara ključan u Vašoj profesiji?

Timski rad stomatologa i zubnog tehničara je veoma bitan. Koliko će jedna protetska nadoknada biti kvalitetna jednako zavisi i od stomatologa i od zubnog tehničara.

Kako izgleda Vaš radni dan?

Radni dan počinje u 7 časova. Kada dođem na posao prvo pravim plan rada za taj dan. On se pravi na osnovu rokova do kada određena faza u izradi proteze treba da bude završena. Naravno, ovaj plan je okviran jer u toku svakog radnog dana može da dođe do nekog iznenadnog posla, kao što je polomljenja proteza koja treba da se zalepi ili stomatolog može da uzme novi otisak.

Da li je bavljenje Vašom profesijom stresno?

Ne bih rekla da je stresno. Mada, kao i u svakoj drugoj profesiji, može doći do nekih iznenadnih problema tokom izrade proteze koje nisu pod mojom kontrolom kao sto je pucanje proteze prilikom njenog vađenja iz gipsa ili prilikom poliranja. Takve situacije umeju da budu stresne.

Sa kojim preprekama se najčešće susreće jedan zubni tehničar?

Ponekad se dešava da je teško pronaći odgovarajuću boju, veličinu i oblik zuba koji bi se uklopili sa postojećim zubima pacijenta. Takođe, može se desiti i da zagrižaj nije dobar, te se u tom slučaju mora ponoviti, kako bi funkcija žvakanja ostala očuvana, ali i izgled proteze bio što prirodniji.

Kako ukratko izgleda jedan proces kreiranja proteze?

Nakon pregleda pacijenta od strane stomatologa, stomatolog uzima otisak koji daje zubnom tehničaru da izlije i da napravi kašiku za precizniji drugi otisak. Zubni tehničar izliva precizniiji drugi otisak i pravi bis. Na napravljenom bisu, stomatolog uzima zagrižaj. Nakon toga zubni tehničar postavlja zube. Tako postavljeni zubi u vosku se predaju stomatologu koji zatim vrši probu u ustima pacijenta i proverava da li je sve u redu. Nakon toga zubni tehničar obavlja završnu fazu u izradi jedne proteze koja obuhvata kuvanje (vosak se zamenjuje materijalom nalik plastici od kojeg se izrađuju proteze).  Na samom kraju zubni tehničar skuvanu protezu obrađuje, polira i predaje je stomatologu. Stomatolog predaje protezu pacijentu i proverava da li je sve u redu.

 

Da li je Vaša profesija u Srbiji cenjena?

Mislim da jeste. Veliki broj ljudi, kako onih starijih, tako i onih mlađih, ima problem sa nedostatkom zuba, a ova profesija to nadoknađuje.

Da li mislite da u Srbiji može da se živi od bavljenja Vašom profesijom?

Mislim da može ukoliko se zubni tehničar opredeli da ima svoju privatnu zubnu tehniku, ali pod uslovom da usavršava svoje znanje i prati svetske trendove.

Šta biste poručili mladima i starijima koji razmišljaju da postanu zubni tehničari?

Poručila bih da svo stečeno znanje primene u praksi i da se konstantno usavršavaju i prate svetske trendove. Ako ste završili školovanje niste završili učenje, naprotiv.

 

Hvala Violeti na konciznom objašnjenju glavnih elemenata profesije zubnog tehničara. Do sledećeg čitanja.

 

Top